Contact

Nobian hecht zeer aan de relatie met haar buren en is structureel in gesprek met haar stakeholders. Zo zijn er reguliere bijeenkomsten in Heiligerlee en Zuidwending, inspraakavonden, vinden er keukentafelgesprekken plaats met individuele bewoners, en structureel overleg met lokale overheid en waterschappen.

Wanneer u vragen heeft of meent dat onze activiteiten in Heiligerlee en Zuidwending u tot overlast zijn of schade berokkenen, neem dan contact met ons op:

Nobian Delfzijl
Oosterhorn 4
9936 HD Farmsum

Harry Jasken, Manager In- en Externe betrekkingen Nobian Delfzijl

harry.jasken@nobian.com

T. 06 53 13 24 40

Contactformulier