Contact

Nobian hecht zeer aan de relatie met haar buren en is structureel in gesprek met haar stakeholders. Zo zijn er reguliere bijeenkomsten in de gebieden Heiligerlee, Zuidwending en sinds kort ook Zuiderveen. Ook vinden er keukentafelgesprekken plaats met individuele bewoners, en structureel overleg met lokale overheid en waterschappen.

Wanneer u vragen heeft of meent dat onze activiteiten in Groningen u tot overlast zijn of schade berokkenen, neem dan contact met ons op:

Ellen de Waard, Omgevingsmanager Noord-Nederland
E: ellen.dewaard@nobian.com 
T: 06 41 14 41 92
(bij geen gehoor, kunt u Ellen ook bereiken via Whatsapp)

Voor vragen over onderhoudswerkzaamheden bij onze winlocaties in Heiligerlee en Zuidwending kunt u contact opnemen met onze hoofd pekelwinning Robert Brik via robert.brik@nobian.com.

Voor vragen over onze activiteiten in en nabij Delfzijl neem contact op met Harry Jasken, Manager In- en Externe betrekkingen Nobian Delfzijl
E: harry.jasken@nobian.com
T: 06 53 13 24 40

Nobian Delfzijl
Oosterhorn 4
9936 HD Farmsum

Contactformulier