Actualisatie winningsplan Zuidwending

Nobian heeft goedkeuring gekregen voor de actualisatie van het winningsplan voor de zoutwinning in Zuidwending. Dit winningsplan is in 2009 goedgekeurd en loopt tot en met 2025.

Naast bijvoorbeeld de wijze van winning en de benodigde maatregelen om de veiligheid te garanderen, bevat een winningsplan ook een prognose van de verwachtte bodemdaling.

Op basis van de meest recente metingen bleek in 2022 dat de bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom in 2023 op 37 millimeter zou uitkomen, 7 mm meer dan in het oorspronkelijke winningsplan was aangevraagd.

In reactie hierop heeft Nobian de prognose voor de bodemdaling bijgesteld en het ministerie van Economische Zaken verzocht om de vergunning voor het geldende winningsplan tot en met 2025 op dit punt te actualiseren. Deze goedkeuring is nu verleend. De actualisatie leidt niet tot een andere beoordeling van de effecten van de winning op de omgeving, omwonenden, gebouwen, of infrastructuur, dan bij de aanvraag van het winningsplan in 2009. 

Voor meer informatie: Officiële publicatie