Actualisatie winningsplan Zuidwending

Nobian heeft goedkeuring gekregen voor de actualisatie van het winningsplan voor de zoutwinning in het gebied Zuidwending. Dit winningsplan is in 2009 door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) goedgekeurd. Het plan loopt tot en met 2025.

Naast bijvoorbeeld informatie over de de wijze waarop Nobian zout wint en de benodigde maatregelen die genomen worden om de veiligheid te garanderen, bevat een winningsplan ook een voorspelling van de verwachte bodemdaling.

Op basis van de meest recente metingen bleek in 2022 dat de bodemdaling als gevolg van zoutwinning in het diepste punt van de bodemdalingskom in 2023 op 9,3 centimeter zou uitkomen, met een onzekerheidsbandbreedte van +/- 0,4 cm. De 9,3 cm bodemdaling is 2,3 centimeter meer dan in het oorspronkelijke winningsplan was aangevraagd.

In reactie hierop heeft Nobian de voorspelling voor de bodemdaling bijgesteld en EZK verzocht om de vergunning voor het geldende winningsplan tot en met 2025 op dit punt aan te passen (ofwel actualiseren). Deze goedkeuring is nu verleend. De actualisatie leidt niet tot een andere beoordeling van de effecten van de winning op de omgeving, omwonenden, gebouwen, of infrastructuur, dan bij de aanvraag van het winningsplan in 2009. 

Voor meer informatie: Officiële publicatie