EnergyStock: Antwoord op de reacties op de concept Notitie Reikwijdte en detailniveau (c-NRD)

EnergyStock, een 100% dochteronderneming van Gasunie, heeft het plan om in ondergrondse zoutcavernes op de locatie Zuidwending waterstof op te slaan. Het project bestaat uit de aanleg van vier nieuwe cavernes voor de opslag van waterstof. In samenwerking met EnergyStock zal Nobian deze cavernes ontwikkelen.

Voor de beoogde opslag van waterstof in Zuidwending doorloopt EnergyStock een procedure onder regie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiervoor is half april een conceptnotitie (c-NRD) gepubliceerd waarop iedereen tot eind mei kon reageren. Het ministerie van EZK heeft op 5 oktober 2023 haar antwoord op de binnengekomen reacties gepubliceerd en de notitie definitief vastgesteld. Voor meer informatie bezoek de website van EnergyStock over de Energiebuffer Zuidwending