Nobian ondersteunt voetbalvereniging Westerlee

Voetbalvereniging (v.v.) Westerlee krijgt financiële steun van Nobian voor het uitvoeren van onderhoud aan het sportcomplex. Partijen ondertekenden daartoe een overeenkomst.
 
Bestuurslid Fabian Doddema van v.v. Westerlee: “We zijn zeer verheugd met deze steun. Nobian reageerde positief op het initiatief van onze club. Het toegekende bedrag, bedoeld voor het onderhoud van ons sportcomplex, draagt in belangrijke mate bij aan het behoud en de kwaliteit van het veld, waarvan niet alleen onze vereniging, maar ook de lokale gemeenschap profiteert.”

Kerngebied

Robert Jan Poppen, locatiedirecteur van Nobian in Delfzijl: “Dit past in ons beleid van duurzame zoutwinning. In dat kader willen we iets terug doen voor de lokale gemeenschap. Deze overeenkomst met de voetbalvereniging brengt onze betrokkenheid en verbondenheid met het traditionele kerngebied van de zoutwinning heel concreet tot uiting.”

Startpunt

Partijen geven aan in de toekomst verdere samenwerkingsverbanden te willen verkennen die ten goede kunnen komen aan de v.v. Westerlee én aan de lokale gemeenschap. “We zien deze constructieve samenwerking als startpunt voor het bevorderen van lokale initiatieven en het behoud van belangrijke faciliteiten binnen onze gemeenschap”, aldus Doddema.

Officieel

De overeenkomst tussen beide partijen werd recent officieel bekrachtigd. Namens de vereniging ondertekenden voorzitter Jan-Martin Koetje en bestuurslid Fabian Doddema de overeenkomst. Nobian werd vertegenwoordigd door locatiedirecteur Robert-Jan Poppen en Omgevingsmanager Ellen de Waard.

Op de foto van links naar rechts: Jan-Martin Koetje, Ellen de Waard, Robert-Jan Poppen en Fabian Doddema

Nobian ondersteunt voetbalvereniging Westerlee