Werkzaamheden aan pekelleiding bij pekelbassin Delfzijl afgerond

Vorige maand stelde Nobian een kleine lekkage vast aan één van de pekeltransportleidingen dicht bij het pekelbassin in Delfzijl. De locatie bevindt zich langs de N362. Direct na de ontdekking is de leiding buiten werking gesteld, waarna deze is opgegraven voor onderzoek en reparatie. Ook zijn de verantwoordelijke autoriteiten, waaronder Omgevingsdienst Groningen en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van de lekkage op de hoogte gebracht.

Lekkage verholpen

Inmiddels is de lekkage verholpen. Het koppelstuk op de plek van de lekkage is vervangen en uitvoerig getest met positieve resultaten. Zowel deze uitkomsten als een verzoek voor het opnieuw in gebruik nemen van de leiding zijn gedeeld met SodM.

Regelmatig afnemen watermonsters

Nobian beschikt in de regio over tientallen kilometers aan leidingwerk. Het grootste deel betreft transportleidingen voor pekel van Heiligerlee en Zuidwending naar Delfzijl. Al het horizontale leidingwerk, digitaal in kaart gebracht en met GPS exact traceerbaar, wordt regelmatig op bijna honderd verschillende plekken bemonsterd. Hierbij worden watermonsters uit het naastgelegen oppervlaktewater genomen en geanalyseerd op een verhoogd zoutgehalte. Resultaten worden gedeeld en besproken met SodM.