Nobian zet eerste stap voor aanvraag vergunning Evaluatieboring Zuiderveen

Nobian heeft op 4 november de MER-aanmeldnotitie voor de evaluatieboring in Zuiderveen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze aanmeldnotitie is de eerste stap in het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een evaluatieboring. In de aanmeldnotitie wordt onderbouwd dat een Milieu Effect Rapport niet noodzakelijk is voor de aanleg van de evaluatieboring en dat kan worden volstaan met het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Na positieve beoordeling van de aanmeldnotitie kan de omgevingsvergunning voor de evaluatieboring worden aangevraagd. Met de aanleg van de evaluatieboring verkrijgt Nobian belangrijke geologische informatie over het Zuiderveen gebied. Deze informatie zal worden gebruikt bij het beoordelen of het gebied geschikt is voor het winnen van zout. Bovendien zal deze informatie mede worden gebruikt bij het opstellen van een veldontwerp.

Aanmeldnotitie Zuiderveen