Uitstroomtesten bij boring HL-A voor fundamenteel onderzoek

Veilige mijnbouw tijdens de productie en nazorg is voor Nobian het uitgangspunt. Daarom hebben we bij de in november 2022 afgesloten caverne HL-A zogenaamde uitstroomtesten gedaan naar de effecten op lange termijn van het afsluiten van cavernes. 

Gedurende een aantal weken hebben we nauwkeurig gemeten hoeveel krimp in de caverne ontstaat. Krimp is een natuurlijk proces, waarbij de caverne heel geleidelijk kleiner wordt. De druk in de caverne neemt hierdoor toe. We controleren dit proces normaliter door regelmatig pekel af te laten via bestaande leidingen. Via deze test deden we dat op identieke wijze. De uitstroom van de hoeveelheid pekel is een indicatie voor de krimp van de caverne.

De gegevens van deze test worden gebruikt door het Cavern Closure Consortium. Deze internationale experts op gebied van geologie, gesteentemechanica, oplosmijnbouw en wetenschappelijk modelleren, doen fundamenteel onderzoek naar de afsluiting van cavernes en kijken naar de mogelijke effecten van de afsluiting van één caverne voor de hele zoutberg.