Zoutwinning HL-A na ruim zestig jaar gestopt

Zoutwinning HL-A na ruim zestig jaar gestopt

Na ruim zestig jaar heeft Nobian de winning van zout uit de eerste boring, HL-A aan de Tranendallaan, stopgezet. Er wordt geen pekel meer uit deze caverne gewonnen. 

We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen van een workover. We gaan een deel van het leidingwerk demonteren, doen een druktest om de integriteit van de overige verbuizing te bepalen, pompen de nog aanwezige afdekolie uit de caverne en doen een sonarmeting om omvang en vorm van de caverne te controleren. De workover duurt tot medio januari 2023. 

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. In de weekends en op 2e Kerstdag wordt niet gewerkt. 

We proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Na de workover begint de temperatuurevenwichtsfase van de caverne. In deze langjarige periode laten we de temperatuur van de pekel in de caverne opwarmen tot deze voldoende in evenwicht is met de temperatuur van de omliggende zoutlaag. 

Daarna volgt de definitieve afsluiting van de caverne.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt dan contact opnemen met Lambert Snijder (Hoofd Pekelwinning): Lambert.Snijder@nobian.com 

 

Zoutwinning HL-A na ruim zestig jaar gestopt