Brief Nobian aan gemeente Haaksbergen: Reactie op gewijzigd vvgb-advies

Op 6 juni 2023 stuurde het college van B&W van gemeente Haaksbergen een gewijzigd en negatief advies aan de gemeenteraad ten aanzien van de gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor de voorgenomen zoutwinning. 

Nobian betreurt het gewijzigde en negatieve advies, na het eerdere en positieve advies van het college van B&W van 27 september 2022. Het project en de feiten zijn in de tussenliggende periode niet veranderd, waarbij ook is gewerkt aan een nog verdere verbetering van de landschappelijke inpassing van de geplande zouthuisjes. 

Om misverstanden weg te nemen stuurde Nobian daarom op 20 juni een brief aan de gemeente, waarin nogmaals wordt ingegaan op de door de gemeente geuite zorgen over een aantal mijnbouw gerelateerde aspecten en de juiste feiten o.a. rondom veiligheid en hoe dit is gebord in het winningsplan.

De brief kunt u hier downloaden.

Brief Nobian aan gemeente Haaksbergen: Reactie op gewijzigd vvgb-advies