Haaksbergen: Statement bij uitstel van de beslissing

Nobian heeft kennis genomen van het besluit van de Gemeenteraad van Haaksbergen om op 5 juli geen besluit te nemen over het afgeven van een ‘Verklaring van geen Bedenkingen’ voor de landschappelijke inpassing van de zouthuisjes als onderdeel van de voorgenomen zoutwinning door Nobian. 

Gezien de verkenning van de heer Bernhard Wientjes en de nieuwe inzichten die dit heeft opgeleverd, begrijpen wij de wens om meer tijd te nemen voor de afronding van de besluitvorming van de gemeenteraad.

We verwelkomen verder het besluit van het ministerie van Economische Zaken dat er meer openheid komt over de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Technische Commissie Bodembeweging. Dit draagt bij aan de transparantie rondom de veiligheid van onze plannen. We hebben begrip voor het feit dat de gemeenteraad tijd nodig heeft om deze documenten en rapporten door te nemen.

Wij zijn, en blijven, ervan overtuigd dat zoutwinning in Haaksbergen veilig en verantwoord mogelijk is. Veiligheid is een voorwaarde voor al onze zoutwinningsactiviteiten. In het winningsplan zijn door Nobian extra maatregelen opgenomen om de veiligheid van de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen te borgen en die aanvullend zijn op de wettelijke eisen. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) benadrukt in zijn advies “dat de veiligheid adequaat wordt geborgd bij het instemmen met dit winningsplan indien alle door SodM geadviseerde voorwaarden opgenomen worden in het instemmingsbes­luit.” 

Alle Nobian collega’s in Twente werken met grote zorg en aandacht elke dag aan het mogelijk maken van veilige en verantwoorde zoutwinning. Dit zullen we blijven doen. Zoutwinning in Twente is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van onze productielocatie in Hengelo, maar ook van strategisch belang voor de Nederlandse economie en industrie. We zullen ons blijven inzetten voor de realisatie van onze plannen in Haaksbergen en we vertrouwen erop dat dat gaat lukken. 

Haaksbergen: Statement bij uitstel van de beslissing