Nobian ontvangt vergunning nieuw zoutwingebied Haaksbergen

Nobian heeft akkoord gekregen om acht nieuwe zoutwinlocaties aan te leggen bij Haaksbergen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) publiceerde op 27 maart 2024 de vergunningen. Na een intensief proces en een positief besluit van de gemeenteraad in Haaksbergen is er nu duidelijkheid over de voorgenomen zoutwinning bij Haaksbergen. 

Zout uit de Twentse bodem: Een onmisbare grondstof

Nobian is in 2010 gestart met een verkenning naar een nieuw zoutwingebied in de regio Twente. Op basis van de dikte en de kwaliteit van de zoutlaag kwam Haaksbergen als meest geschikte locatie naar voren. De afgelopen jaren is door Nobian intensief samengewerkt met lokale overheden en de omgeving aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Doordat er nu goedkeuring is voor de ontwikkeling van dit nieuwe zoutwingebied, is de beschikbaarheid van zout als onmisbare grondstof voor de chemische industrie gegarandeerd. Zout is nodig voor de productie van essentiële chemicaliën die gebruikt worden bij het maken van een veelheid aan alledaagse producten en voor de verduurzaming van onze samenleving. Ook draagt de zoutwinning in Haaksbergen bij aan de werkgelegenheid en economie in de regio Twente.  

Yvar van den Winkel, directeur mijnbouw bij Nobian: “Het besluit van het ministerie van EZK is een belangrijke stap voor de beoogde zoutwinning bij Haaksbergen. Afgelopen jaar is met alle betrokkenen intensief samengewerkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot heldere afspraken op de thema’s veiligheid, garanties en communicatie. Tijdens de uitvoering van het project zullen we oog houden voor de omgeving. Als Nobian staan we voor de afspraken.”

Vervolgstappen 

In de komende periode gaat Nobian verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de zoutwinning. Naar verwachting starten de eerste bouwwerkzaamheden rond de zomer van 2024. Direct omwonenden en andere belanghebbenden zal Nobian hierover op tijd informeren. Bijvoorbeeld door inloop- of informatiebijeenkomsten, maar ook op andere manieren. Meer informatie over de ontwikkeling van het zoutwingebied is ook te vinden op www.gebiedsproceshaaksbergen.nl

Procedure

Belanghebbenden kunnen vanaf 28 maart 2024 tot en met 10 mei 2024 bezwaar maken op het besluit door het ministerie van EZK. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.officielebekendmakingen.nl waar de publicatie van het besluit staat.   

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen aan Nobian. Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Twente, Maureen Soering-Bekke, via haaksbergen@nobian.com en/of 
06-41578283. Persvragen kunnen gestuurd worden naar media.relations@nobian.com