Onafhankelijk garantiefonds en nulmetingen Haaksbergen

Op 1 juni jl. organiseerde Nobian een informatieavond over de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen in Gemeenschapshuis 't Meuken, in St Isidorushoeve. 

De slides van deze avond kunt u openen via deze link.

Tijdens de infoavond is Nobian ingegaan op de aanvullende vrijwillige maatregelen die Nobian zal nemen om voor de start van de winning meer zekerheid te bieden en tegemoet te komen aan zorgen van bewoners. Deze maateregelen betreffen de oprichting van een onafhankelijke schadefonds en uitgebreide nulmetingen. Nobian heeft Gemeente Haaksbergen middels een brief hierover geinformeerd. 

Een kopie van de brief van Nobian aan Gemeente Haaksbergen (d.d. 3 juni 2022) kunt u openen via deze link.