Reactie Nobian weigering verklaring geen bedenkingen Gemeente Haaksbergen

Nobian heeft kennis genomen van de weigering van de voorlopige verklaring van geen bedenkingen door de Gemeenteraad van Haaksbergen. Nobian zal de motivatie van het ministerie van Economische Zaken, de vergunningverlener, bij het ontwerpbesluit nauwgezet bestuderen, en zich op basis daarvan beraden op de vervolgstappen voor de vergunningverlening m.b.t. de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen. 

Nobian staat al meer dan 100 jaar voor veilige en verantwoorde zoutwinning. Het ontwikkelen van nieuwe zoutwinning in Haaksbergen, om de zoutproductie in Hengelo te kunnen continueren, is een belangrijk project. Het te winnen zout is van groot economisch belang voor onze afnemers in o.a. de Nederlandse en Duitse industrie. Nobian blijft werken aan het voorbereiden van veilige en verantwoorde zoutwinning in Haaksbergen.