Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q3 2020

12 nov 2020

In het derde kwartaal van 2020 is geen instabiliteit van cavernes waargenomen.

In 2016 is ten zuiden van Hengelo in samenwerking met het KNMI een micro-seismisch meetnet geïnstalleerd. Hiermee worden oudere cavernes in de regio 24/7 gemonitord. Meer informatie is ook te vinden op de pagina over cavernebeheer in Twente.

In het derde kwartaal helft van 2020 werden twee lichte trillingen waargenomen, die beide terug te voeren waren op natuurlijke breuklijnen in de ondergrond. Alle cavernes waren stabiel.

Het volledige meetrapport voor het derde kwartaal 2020 is hier beschikbaar.