Werkzaamheden onderzoeksprogramma “Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) Geo-energie: Re-use & Abandonment”

Als basis voor veilige en duurzame mijnbouw hanteert Nobian een life-cycle benadering voor cavernes. Van ontwikkeling en gebruik tot het veilig uit bedrijf nemen. Voor cavernes waar de productie definitief beëindigd is, wordt een verwijderingsplan opgesteld. Om de sluiting zo goed mogelijk uit te voeren, gebruiken we technieken die voldoen aan de hoogste standaarden in de sector.

Nobian blijft zich onverminderd inzetten de verbetering van de zoutwinning. We zijn vooruitstrevend in het gebruik van innovaties en state-of-the-art-technologie. Als onderdeel van dit proces neemt Nobian deel aan het Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) Geo-energie programma, Re-use & Abandonment. Dit programma valt onder het topsectorenbeleid, waarbij het Ministerie van EZK investeert in kennisontwikkeling en innovatie in voor Nederland belangrijke sectoren, zoals de geo-energie sector. Het programma brengt een consortium samen, onder leiding van TNO, met mijnbouwbedrijven die een abandonneringsopgave hebben voor (een deel van) hun putten. Naast Nobian nemen verschillende olie- en gasbedrijven deel die in Nederland actief zijn.

Het doel van het programma is om kennis te ontwikkelen over hoe het natuurlijk aanwezige gesteente, en daaraan gelijkwaardig materiaal, mogelijk gebruikt kan worden voor het afsluiten van putten om de ondergrond zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Voor Nobian is deze kennisontwikkeling relevant vanwege het abandonneringsprogramma voor de te abandonneren putten in het huidige Twenthe-Rijn caverneveld. Het project bij Nobian is erop gericht om het concept van afsluiting met natuurlijk materiaal in de praktijk op kleine schaal te beproeven. Met metingen zal worden bepaald in hoeverre deze methode haal- en schaalbaar is.

In put HEN-01 (in productie van 1966 tot 2000, heden onderzoeksput) wordt het proces van zoutkruip in een echte put gemeten om te onderzoeken of het proces van zoutkruip mogelijk benut kan worden voor het afsluiten van putten. Daartoe wordt een aantal meters zout vrijgelegd op circa 1050 meter diep en wordt een 3D scan van het vrijgelegde zout gemaakt. Deze operatie duurt circa drie weken. Daarna wordt de put een half jaar geobserveerd om te zien of het zout inderdaad de put in kruipt, waarna opnieuw een 3D scan wordt gemaakt om de zoutkruip over dat halve jaar te meten. Deze metingen kunnen ook worden omgerekend om de zoutkruip op grotere dieptes te modelleren.