Haaksbergen

Nobian begint in 2023 met zoutwinning in Haaksbergen. Dankzij de dikke zoutlaag in dit gebied kan met een beperkt aantal nieuwe boringen de zoutproductie op een veilige manier voor de lange termijn worden gewaarborgd.

Waarom in dit gebied?

In 2010 is Nobian begonnen met een verkenning naar een nieuw gebied om de zoutproductie in Hengelo te waarborgen. Op basis van de dikke zoutlaag is Haaksbergen naar voren gekomen als meest geschikte locatie. Met behulp van de laatste techniek kunnen we op een veilige manier dezelfde hoeveelheid zout winnen uit minder cavernes, met minder impact op de omgeving.

Voordelen zoutwinning Haaksbergen

Minder boringen

Dankzij de dikke zoutlaag kan met minder zoutholtes net zo veel zout gewonnen worden.

Moderne techniek

Nieuwe leidingen en moderne controlesystemen waarborgen een duurzame winning.

Minder werkzaamheden

Minder cavernes en nieuwe leidingen betekent ook minder onderhoud in het veld.

 

Waar wordt straks zout gewonnen?

Nobian gaat in Haaksbergen nieuwe winningslocaties realiseren waar zout gewonnen wordt. Deze locaties zijn gelegen aan de noordzijde van het dorp Haaksbergen, globaal tussen het bedrijventerrein Stepelerveld en de kern van St. Isidorushoeve.

Waar wordt het zout voor gebruikt?
Meer dan 85% van ons zout wordt gebruikt voor chemie en 60% van alle producten in de chemische industrie zijn afhankelijk van zout. Zout vormt hiermee de basis voor duizenden producten, van medicijnen tot windmolens. Leer hier meer over het belang van het zuivere zout uit Twente.

Hoe werkt de zoutwinning in Haaksbergen?

Bij zoutwinning wordt water naar de winningslocatie gepompt en in de zoutlaag gebracht. Het steenzout in de ondergrond lost op in het water en wordt als pekel (zout water) weer naar boven gevoerd. De pekel gaat vervolgens via transportleidingen en een pompstation naar Nobian in Hengelo.

Bij het oplossen van zout in de diepe ondergrond door het inbrengen van water ontstaat een caverne. De zoutlaag in Haaksbergen is dikker dan bij Hengelo, waardoor met minder cavernes meer zout gewonnen kan worden.

Wanneer begint de winning?

In 2023 worden de eerste winningslocaties in gebruik genomen. In de jaren daarna wordt het gebied stapsgewijs verder ontwikkeld tot 2055.

Welke werkzaamheden vinden er plaats?

In 2022 zal worden begonnen met de aanleg van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Stepelerveld en de eerste boringen. Later komt er ook een ondergrondse transportleiding van pompstation Ganzebos (Eetgerinksweg) naar Stepelerveld en worden leidingen gelegd naar de eerste zeven boorlocaties. Hiervoor worden sleuven gegraven die naderhand weer worden afgedekt en hersteld. Daarna zijn de leidingen niet meer zichtbaar.

Wat merk ik hier als bewoner van?

De omgeving zal geen hinder ondervinden van de zoutwinning, want die vindt ondergronds plaats. Behalve de zouthuisjes en installaties bij de boringen zal er in de regel niets te zien en ook niets te horen zijn, afgezien van periodieke onderhoudswerkzaamheden. Hierover worden omwonenden steeds van tevoren geïnformeerd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal Nobian met de omgeving in gesprek gaan over de planning van de werkzaamheden en alle maatregelen die genomen worden om te zorgen dat alles veilig en zorgvuldig gebeurt, met minimale impact op de omgeving.

Haaksbergen