Haaksbergen

Nobian werkt al meerdere jaren aan het ontwikkelen van zoutwinning in Haaksbergen. Dankzij de dikke zoutlaag in dit gebied kan met een beperkt aantal nieuwe boringen de zoutproductie op een veilige manier voor de lange termijn worden gewaarborgd.

Waarom in dit gebied?

In 2010 is Nobian begonnen met een verkenning naar een nieuw gebied om de zoutproductie in Hengelo te waarborgen. Op basis van de dikke zoutlaag is Haaksbergen naar voren gekomen als meest geschikte locatie. Met behulp van de laatste techniek kunnen we op een veilige manier dezelfde hoeveelheid zout winnen uit minder cavernes, met minder impact op de omgeving.

Voordelen zoutwinning Haaksbergen

Minder boringen

Dankzij de dikke zoutlaag kan met minder zoutholtes net zo veel zout gewonnen worden.

Moderne techniek

Nieuwe leidingen en moderne controlesystemen waarborgen een duurzame winning.

Minder werkzaamheden

Minder cavernes en nieuwe leidingen betekent ook minder onderhoud in het veld.

Waar beoogt Nobian zout te winnen?

Nobian heeft het voornemen om in Haaksbergen nieuwe winningslocaties te realiseren waar zout gewonnen wordt. Deze locaties zijn gelegen aan de noordzijde van het dorp Haaksbergen, globaal tussen het bedrijventerrein Stepelerveld en de kern van St. Isidorushoeve. 

Meer dan 85% van ons zout wordt gebruikt voor chemie en 60% van alle producten in de chemische industrie zijn afhankelijk van zout. Zout vormt hiermee de basis voor duizenden producten, van medicijnen tot windmolens. Leer hier meer over de Waarde van Zout.

Hoe werkt de zoutwinning in Haaksbergen?

Bij zoutwinning wordt water naar de winningslocatie gepompt en in de zoutlaag gebracht. Het steenzout in de ondergrond lost op in het water en wordt als pekel (zout water) weer naar boven gevoerd. De pekel gaat vervolgens via transportleidingen en een pompstation naar Nobian in Hengelo.

Bij het oplossen van zout in de diepe ondergrond door het inbrengen van water ontstaat een caverne. De zoutlaag in Haaksbergen is dikker dan bij Hengelo, waardoor met minder cavernes een zelfde hoeveelheid zout gewonnen kan worden.

Wanneer begint de winning?

Dat hangt af van de besluitvorming en vergunningverlening. De gemeente Haaksbergen heeft op 15 november jl. een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de landschappelijke inpassing van de zoutwinlocaties. Daarom is het nu aan het ministerie van EZK om een definitief besluit te nemen over de aangevraagde vergunning. Zodra er een vergunning is verleend zullen de eerste winningslocaties aangelegd worden. In de jaren daarna wordt het gebied stapsgewijs verder ontwikkeld.

Welke werkzaamheden vinden er plaats?

In 2022 is begonnen met de aanleg van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Stepelerveld. Als de besluitvorming is afgerond en het project daadwerkelijk wordt opgestart, zullen er ook een ondergrondse transportleiding van pompstation Ganzebos (Eetgerinksweg) naar Stepelerveld worden aangelegd, evenals leidingen naar de eerste zoutwinlocaties. 

Wat merk ik hier als bewoner van?

De omgeving zal geen hinder ondervinden van de zoutwinning, want die vindt ondergronds plaats. Op de winningslocaties zal geen sprake zijn van licht of geluid, afgezien van periodieke onderhoudswerkzaamheden. Hierover worden omwonenden steeds van tevoren geïnformeerd. In overleg met omwonenden is het ontwerp van de zouthuisje aangepast om de vormgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het landschap. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal Nobian met de omgeving in gesprek gaan over de planning van de werkzaamheden en alle maatregelen die genomen worden om te zorgen dat alles veilig en zorgvuldig gebeurt, met minimale impact op de omgeving. Alle werkzaamheden zullen tijdelijk zijn. Ook de voorgenomen zoutwinlocaties zijn tijdelijk, na de winningsperiode van zo'n tien a twaalf jaar worden ze volledig verwijderd en zal het landschap weer in de oude situatie worden hersteld. 

Haaksbergen