Info-bijeenkomst Zuiderveen

Zoutwinning en -productie is kernactiviteit van Nobian. We treffen momenteel voorbereidingen voor een duurzame zoutproductie op langere termijn. In dat licht oriënteren we ons op een nieuw gebied om zout te winnen, namelijk Zuiderveen.

Om tot een veilig ontwerp voor het ontwikkelen van nieuwe zoutholtes te komen, hebben we meer (detail)informatie nodig van de ondergrond. We willen dat doen middels een evaluatieboring die we in 2022 zouden willen uitvoeren. We gaan hiervoor bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vergunningsaanvraag indienen.

Nobian nodigt de omwonenden uit om de ideeën en voornemens toe te lichten en hierover in gesprek gaan. Dit vindt plaats tijdens een informatie-avond op:

- 2 november;

- In Landgoed Westerlee;

- aanvang om 19.30 uur;

Aanmelden kan via onze contactpagina.

Bekijk hier de presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst gedeeld is.