Nobian repareert kleine lekkage aan pekelleiding ten zuiden van Nieuwolda

Nobian repareert kleine lekkage aan pekelleiding ten zuiden van Nieuwolda

Recent is ten zuiden van Nieuwolda een kleine lekkage aan één van de pekeltransportleidingen van Nobian vastgesteld. De locatie bevindt zich in het veld langs de N362. 

Nobian heeft het pekeltransport door de leiding meteen stopgezet en een deel van de sloot, direct naast de leiding, ingedamd. De leiding wordt deze week gerepareerd. De hierin nog aanwezige pekel wordt met vrachtwagens afgevoerd naar de zoutfabrieken in Delfzijl. Mogelijke verontreiniging wordt gesaneerd en de eigenaar wordt schadeloos gesteld. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over mogelijke verkeersoverlast. We doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Naast omwonenden zijn de verantwoordelijke autoriteiten, waaronder gemeente Oldambt, Omgevingsdienst Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en het Waterschap Hunze & Aa’s op de hoogte gebracht.

Nobian beschikt in de regio over tientallen kilometers aan leidingwerk. Het grootste deel betreft transportleidingen voor pekel van Heiligerlee en Zuidwending naar Delfzijl. Al het horizontale leidingwerk, digitaal in kaart gebracht en met GPS exact traceerbaar, wordt regelmatig op bijna honderd verschillende plekken bemonsterd. Hierbij worden watermonsters uit het naastgelegen oppervlaktewater genomen en geanalyseerd op een verhoogd zoutgehalte. Resultaten worden gedeeld en besproken met SodM.

Meest waarschijnlijke oorzaak is de inklinking van veenlagen als gevolg van de lage grondwaterstanden. In overleg met het waterschap wordt onderzocht waar dit effect zich mogelijk nog meer kan voordoen. Nobian gaat uit voorzorg het leidingnetwerk analyseren.

Nobian repareert kleine lekkage aan pekelleiding ten zuiden van Nieuwolda