Brief Nobian t.a.v. de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen

Op 6 september 2022 organiseerde Nobian een informatieavond over de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen in Gemeenschapshuis 't Meuken, in St Isidorushoeve. 

Tijdens de informatieavond is Nobian ingegaan op de aanvullende vrijwillige maatregelen die Nobian zal nemen om voor de start van de winning meer zekerheid te bieden en om tegemoet te komen aan zorgen van bewoners. Ook heeft Nobian tijdens de informatieavond terugkoppeling gegeven over het verloop van de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de zomerperiode met bewoners en de gemaakte afspraken.  

Op 3 juni stuurde Nobian een brief aan de Gemeente Haaksbergen en aanwoners waarin reeds werd ingegaan op de oprichting van een onafhankelijke schadefonds en uitgebreide nulmetingen.

Daarop aanvullend heeft Nobian middels een brief aan de Gemeente Haaksbergen en haar bewoners d.d. 20 september ook de verdere maatregelen en besluiten toegelicht. 

Een kopie van deze brief kunt u openen via deze link.