Nobian ondersteunt en omarmt de aanbevelingen van de heer Wientjes

Nobian ondersteunt en omarmt de aanbevelingen van de heer Wientjes. We zetten ons er voor in om de voorwaarden voor besluitvorming over de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen te realiseren. Onderdeel hiervan is het advies om alle door Nobian gedane toezeggingen in een formele overeenkomst vast te leggen, waartoe Nobian bereid is. 

De heer Wientjes adviseert om de besluitvorming in de gemeenteraad tot september uit te stellen, om alle partijen in de gelegenheid te stellen de informatie over ondergrondse veiligheid tot zich te kunnen nemen. Verder biedt dit de gelegenheid om de voorwaarden voor een gezamenlijke oplossing verder uit te werken. We verwelkomen dat het college van B&W in hun schrijven aan dhr. Wientjes aangeven ook een basis te zien voor verdere gesprekken en uitwerking van de voorwaarden. Nobian begrijpt en ondersteunt daarom de wens tot beperkt uitstel. 

De heer Wientjes adviseert een procesbegeleider aan te stellen om besluitvorming eind september mogelijk te maken. Nobian is van mening dat dit een goede stap zou zijn om het overleg met het college van B&W en de raadspartijen van Haaksbergen verder vorm te geven en de voorwaarden uit te werken.      

Zie ook: Reactie Nobian op vrijgeven adviezen SodM, TNO en Tcbb op winningsplan Haaksbergen

Nobian ondersteunt en omarmt de aanbevelingen van de heer Wientjes