Reactie Nobian op vrijgeven adviezen SodM, TNO en Tcbb op winningsplan Haaksbergen

Nobian staat al ruim 100 jaar voor veilige en verantwoorde zoutwinning. Zout is een onmisbare en strategische grondstof voor het maken van belangrijke materialen die we elke dag gebruiken en die ook nodig zijn voor verduurzaming. De praktijk laat zien dat zoutwinning in Twente veilig is en samengaat met andere maatschappelijke activiteiten. 

Er is de afgelopen periode veel gezegd en geschreven over de plannen van Nobian voor de verplaatsing van de zoutwinning in Twente naar Haaksbergen. Haaksbergen is na veel onderzoek de beste locatie gebleken waar de zoutwinning goed en veilig kan plaatsvinden. We hebben ons er voor ingezet om mogelijke zorgen waar nodig weg te nemen. Een uitkomst hiervan is bijvoorbeeld dat de zouthuisjes zo optimaal mogelijk zijn vormgegeven en worden ingepast in het landschap. 

Naast de landschappelijke inpassing is ook veiligheid belangrijk. We verwelkomen het daarom dat het ministerie van Economische Zaken het toestaat dat er meer openheid komt over de adviezen van SodM, TNO en Tcbb. Dit draagt bij aan de transparantie rondom de veiligheid van het project. 

Veiligheid is een essentiële voorwaarde en de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen kan alleen plaatsvinden als de veiligheid is geborgd. Nobian heeft in een brief op 20 juni aan gemeente Haaksbergen inhoudelijk gereageerd op belangrijke punten ten aanzien van de veiligheid en eventuele zorgen van het college van B&W in Haaksbergen. In deze brief is toegelicht met welke maatregelen de veiligheid wordt geborgd in het winningsplan.  

SodM benadrukt in zijn advies “dat de veiligheid adequaat wordt geborgd bij het instemmen met dit winningsplan indien alle door SodM geadviseerde voorwaarden opgenomen worden in het instemmingsbes­luit.” Nobian ondersteunt dat de staatssecretaris heeft aangegeven alle adviezen van SodM over te nemen, hiermee wordt extra duidelijkheid gecreëerd. Nobian zal uiteraard aan deze voorwaarden voldoen. Bij goedkeuring van het winningsplan zijn ook alle maatregelen daarin voor Nobian bindend. 

Naar aanleiding van de adviezen van Dhr. Wientjes begrijpen wij de wens om meer tijd te nemen voor de afronding van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Alle Nobian collega’s in Twente werken met grote zorg en aandacht elke dag aan het mogelijk maken van veilige en verantwoorde zoutwinning. Dit zullen we blijven doen. Zoutwinning in Twente is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van onze productielocatie in Hengelo, maar ook van strategisch belang voor de Nederlandse economie en industrie. 

Reactie Nobian op vrijgeven adviezen SodM, TNO en Tcbb op winningsplan Haaksbergen