Aanvraag bouwvergunning bedrijfsgebouw Stepelerveld

Op 28 februari jl. heeft Nobian een aanvraag ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Stepelerveld. Zoals eerder gemeld, was het voorzien om in 2022 werkzaamheden te starten voor de aanleg van het bedrijfsgebouw, dat na verlening van de vergunning voor zoutwinning in Haaksbergen tevens dienst zal doen als behuizing voor het pompstation. Zie ook: https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/twente/haaksbergen.

De aanvraag voor de bouw van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Stepelerveld heeft geen invloed op het verloop van het vergunningsproces voor de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen. Bewoners en belanghebbenden zullen worden geïnformeerd zodra de periode voor het indienen van de zienswijzen start. Zie ook: https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/twente/actualiteiten-en-werkzaamheden/nobian-zet-volgende-stap-voor-realiseren-zoutwinning-in-haaksbergen.

Voor meer informatie, neem contact op via deze pagina.